Poskytované služby

 • Příjem a zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • Výroba kompostu (rekultivačního  substrátu)
 • Poskytování technických služeb
  • Čištění kanalizace
  • Údržba zeleně
  • Vyřezávání náletových dřevin
 • Zemní práce
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Přijímané odpady:

 
020101  Kaly z praní a z čištění
020103 Odpady rostlinných pletiv
020107 Odpady z lesnictví
020301

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

020304 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020305 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020399 Odpady jinak blíže neurčené/kal z fermentace řepky
020401 Zemina z čištění a praní řepy
020402 Odpad uhličitanu vápenatého
020403 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020502 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020601 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020603
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
020701 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
020702 Odpady z destilace lihovin
020704
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020705 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
030101 Odpadní kůra a korek
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
030301 Odpadní kůra a dřevo
030307 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
030308 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
030309 Odpadní kaustifikační kal
030310 Výměťová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
030311 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 030310
040107 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
040210 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk,vosk)
040220 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 040219
040221 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
040222 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
150101 Papírové a lepenkové obaly
150103 Dřevěné obaly
160306 Organické odpady neuvedené pod číslem 160305
170201 Dřevo
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
190503 Kompost nevyhovující jakosti
190603 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190604 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
190605 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
190606
Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190812
 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 190811
190814  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 190813
190901  Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
190902  Kaly z číření vody
190903  Kaly z dekarbonizace
191201   Papír a lepenka
191207  Dřevo neuvedené pod číslem 191206
200101  Papír a lepenka
200110
 Oděvy
200111  Textilní materiály
200138 
 Dřevo neuvedené pod číslem 200137
200201  Biologicky rozložitelný odpad
200202
 Zemina a kameny
200302  Odpad z tržišť
200304
 Kal ze septiků a žump