Ceník

Kat.číslo odpadu Název odpadu Kategorie Cena bez DPH/1tuna
 17 05 04  Zemina a kamení  O  50 Kč
 19 08 05  Kal z čištění komunálních odpadních vod  O  400-1000 Kč
 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad nevyžadující drcení (tráva, listí) O  100 Kč
 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad vyžadující drcení (větve)  O  350 Kč
 20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad nevytříděný, obsahující nežádoucí příměsi   O  350 Kč
 20 03 04  Kal ze septiků a žump  O  350 Kč

Cena likvidace ostatních odpadů ze seznamu přijímaných odpadů dle dohody.

Prodej kompostu (rekultivačního substrátu)

Substrát tříděný do 3 cm 350,- Kč bez DPH/ 1 tuna

Uvedená cena nezahrnuje dopravu.

Dopravu je možné sjednat individuálně u vedoucího provozu.